Press Clipping

Текст о јавној презентацији пројекта – 037info.net 21.12.2017.

Герантодомаћице као чланови породице – 037info.net 13.05.2018.

Герантодомаћице као чланови породице – krusevacpress.com 13.05.2018.

Герантодомаћице као чланови породице – Alpress.rs 14.05.2018.

Герантодомаћице потребне за све, највише за дружење – 037info.net 18.05.2018.

Герантодомаћице потребне за све, највише за дружење – krusevacpress.com 18.05.2018.