Презентација пројекта “Унапређење социјалне заштите у Општини Ражањ”

“Центар за социјални рад општине Ражањ учествује у реализацији пројекта „ Унапређење социјалне заштите у Општини Ражањ“ који је одобрен за финансирање од стране Делегације Европске уније у оквиру програма „Развој ефективних услуга заједнице у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу”. Општина Ражањ је координатор пројекта, уговорне стране Удружење грађана „Сунчев зрак“ из Опширније