Саопштење за јавност

     

Министарство за рад, борачка и социјална питања

Општина Ражањ

Пројекат финансира Европска унија

   

 

 

 

 Центар за социјални рад општине Ражањ

 

Удружење “Сунчев зрак“

Удружење “Евроконтакт“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               

Ражањ, 21.12.2017. године

 

    САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Пројекат Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ је настао на основу потребе Општине Ражањ да унапреди услуге социјалне заштите за становништво општине. Како средства из локалног буџета нису довољна да задовоље све потребе заједнице у овој области, локална самоуправа је одлучила да побољша постојеће и уведе нове услуге у области социјалне заштите кроз развојне пројекте, уз помоћ донаторских фондова, уз тражење начина да обезбеди њихову дугорочну одрживост.

Циљ пројекта је да се унапреде и јачају услуге социјалне заштите у општини Ражањ кроз покретање одрживе услуге помоћ у кући за особе са посебним потребама и за старе, у складу са националним законима и прописима.

Коме су пројектне активности намењене? Циљне групе пројекта су припадници социјално угрожених група у општини, особе са инвалидитетом и старо становништво општине Ћићевац, који ће примати услугу помоћ у кући, незапослене особе које ће бити додатно образоване, добити лиценцу и бити запошљене као “геронтодомаћице“ и руководство и запослени у локалној самоуправи, јавним институцијама и цивилном друштву, који раде у области социјалне заштите .

Најважнија активност на пројекту је пружање услуге помоћ у кући за старе и за одрасле особе са посебним потребама. Организовање и пружање услуге биће у потпуности у складу са важећим националним стандардима и прописима у области социјалне заштите. Новина је да ће овога пута коришћење услуге бити омогућено и корисницима који нису у стању социјалне потребе, који ће моћи да суфинансирају пружање услуге и на тај начин допринети да она има одржив карактер, односно да се обезбеде средства неопходна да општина Ражањ без подршке донатора настави да организује пружање услуге и после завршетка пројекта. Поред тога, издвојили би и израду Стратегије развоја социјалне заштите у општини Ражањ, која ће омогућити стратешки развој ове веома осетљиве и значајне области.

Општина Ражањ реализује пројекат у партнерству са Центром за социјални рад Ражањ, и удружењима грађана “Сунчев зрак“ Ражањ и Евроконтакт“ из Крушевца, а његову реализацију финансира Европска унија кроз пројекат “Развој ефективних услуга заједнице у облчастиобразовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Вредност пројекта износи 200.336,18 евра, од чега је донација Европске уније 180.302,56 евра. Уговор о додели бесповратних средстава потписан је 5 јуна 2017. године између Министарства финансија Владе Републике Србије – Одељења за уговарање и финансирање програма финансираних од стране Европске уније и Општине Ражањ. Пројекат ће трајати 20 месеци и биће реализован до 5. фебруара 2019. године.