Презентација пројекта “Унапређење социјалне заштите у Општини Ражањ”

Центар за социјални рад општине Ражањ учествује у реализацији пројекта „ Унапређење социјалне заштите у Општини Ражањ“ који је одобрен за финансирање од стране Делегације Европске уније у оквиру програма „Развој ефективних услуга заједнице у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу”. Општина Ражањ је координатор пројекта, уговорне стране Удружење грађана „Сунчев зрак“ из Ражња, Удружење грађана за подршку европским интеграцијам „ Евроконтакт “ из Крушевца и Центар за социјани рад општине Ражањ као пружалац услуге”, објашњава Јасмина Ракић, директорка Центра за социјални рад у Ражњу и додаје.

Услуга “Помоћ у кући” је почела са радом дана 05.10.2017.године и пружаће се закључно са 05.02.2019. године уз могућност продужења. За непосредни рад са корисницима ангажоване су 12 геронтодомаћице и стручни радник – психолог са половином радног времена. Сви непосредни извршиоци имају лиценцу за рад, односно имају сертификовану квалификацију посла који обављају.

Геронтодомаћице су распоређене у 13 насељених места рачунајући и место Ражањ. Тренутно је у услугу укључено 60 корисника са територије општине Ражањ.

Пројекат који реализујемо са „Евроконтактом“ има за циљ да се лицима којима породица не може да обезбеди одговарајућу заштиту и негу, старим, изнемоглим, хронично оболелим лицима, лицима без породичног старања, унапреде они аспекти функционисања и превазилажења тешкоћа у задовољавању основних животних потреба, побољшају и унапреде општи квалитети живота корисника.

Пројекат је значајан за општину, јер је број старих и изнемоглих лица из године у годину у сталном порасту. Услуга “Помоћ у кући” се показала делотворном за ову посебно осетљиву друштвену групу. Посете корисницима доводе до смањења осећања усамљености, изопштености из заједнице и повећава се приступачност активностима и укљученост у живот у локалној заједници. Кроз позитивну слику о старијим особама смањује се изолација и они постају активни и пуноправни чланови нашег друштва“, истиче Јасмина Ракић.

У Центру за социјални рад истичу да су грађанима општине Ражањ најпотребније услуге помоћ у кући, прихватна станица, дневни боравак за одрасла и стара лица, персонални асистент. Највећа препрека за реализацију ових услуга су финансијска средства односно недостатак материјалих и људских ресурса.

Сарадња Центра за социјални рад општине Ражањ са невладиним организацијама је задовољавајућа са тенденцијом да буде континуирана. Општина Ражањ је препознала ЦСР као поузданог партнера у бризи о старијем становништву  и са пуним поверењем је поверила тај задатак Центру за социјални рад општине Ражањ. Реализацијом услуге помоћ у кући смањује се могућност институционализације и побољшава квалитет живота корисника. Процењујемо да ће се знатно повећати број становника којима ће бити потребне услуге помоћ у кући услед миграције млађег становништв која је у сталном порасту“, закључује Јасмина Ракић, директорка Центра за социјални рад општине Ражањ.

Презентација пројекта “Унапређење социјалне заштите у Општини Ражањ”, који се спроводи уз финансијску подршку Европске уније, биће одржана у четвртак, 21. децембра, у 12 сати у сали СО Ражањ. Након презентације биће отворена пројектна канцеларија.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.