Контакт

Општина Ражањ

Трг Светог Саве 33 I спрат

37 215 Ражањ

Телефон: 037.841.228

Веб сајт: www.razanj.org 

Е-mail: razanjopstina@gmail.com

___________________________________

Ненад Крстић

Менаџер пројекта

E-mail: nenad.krstic.ev@gmail.com

Телефон: 062.777567